<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vi søker:

Naturveileder ved avdeling Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

MiA – Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentre. MiA er Akershus fylkes største kulturinstitusjon. Vår visjon er at vi skal stå for opplevelser som gi mening.


Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren er en del av MiA og er godkjent av Miljødirektoratet som autorisert besøkssenter.


Vi søker nå en dyktig medarbeider til et spennende miljø, med varierte arbeidsoppgaver innen naturformidling. Naturveilederen skal tilby naturveiledning og aktiviteter i- og utenfor senteret, samt delta i utviklingen av formidlingsaktivitet, utstillinger og informasjonsmateriell.

Vi ønsker en omgjengelig, engasjert og imøtekommende person med god faglig ballast, både naturfaglig og pedagogisk. Erfaring fra arbeid med barn vil vektlegges. Søker må ha førerkort og disponere egen bil, da stillingen vil kunne kreve noe reisevirksomhet til skolene. Stillingen innebærer i perioder noe arbeid på kvelder, lørdager og søndager.

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Undervisning, informasjonsarbeid og naturveiledning for barnehager og skoleklasser (barneskole til vgs.)
 • Naturveiledning for øvrige besøkende
 • Utvikling av aktiviteter, utstillinger, informasjons- og undervisningsopplegg ved senteret
 • Andre relevante oppgaver, herunder bistand til senterledelsen, noen driftsoppgaver knyttet til publikumsarealet, aktivitetsdager o.l.

Krav til søker:

 • Utdannelse innen relevant fagområde, minimum bachelor innen biologi eller naturveiledning, fortrinnsvis master
 • Erfaring fra lignende type stilling/besøkssenter er en fordel
 • Erfaring med ulike undervisningsmetoder, ulike alderstrinn og opplæringsarenaer
 • Kjennskap til våtmark og artskunnskap generelt vil være en fordel

Egenskaper:

 • Utadvendt og relasjonsskapende
 • Kreativ, ta initiativ og være løsningsorientert
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Selvstendig
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Personlig egnethet blir tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksitid
 • Godt arbeidsmiljø
 • KLP pensjonsordning
 • Tiltredelse i august-september, eller etter avtale
 • Fast, 100 % stilling

MiA verdsetter mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søker har bedt om anonymitet. Det vil bli varslet om dette på forhånd.

Ettersom stillingen innebærer arbeid med barn og unge, kreves det framlagt politiattest for den kandidaten som får tilbud om stillingen.

Kontaktpersoner for stillingen:

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Søknadsfrist 15. august 2019
Søknad med CV sendes på e-post til rekruttering@mia.no. Merk e-post «Søknad Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren». Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for å avtale intervju.