<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vi søker: Driftsleder for bygnings- og anleggsforvaltning

Vil du være med på utvikling av bærekraftig bygningsforvaltning i MiA?

 • Gamle Hvam museum (Foto/Photo)
  Gamle Hvam museum
 • Asker museum (Foto/Photo)
  Asker museum
 • Gamle Hvam (Foto/Photo)
  Gamle Hvam museum Foto: Markus Bratlie
 • Follo museum (Foto/Photo)
  Follo museum
 • Eidsvoll bygdetun (Foto/Photo)
  Eidsvoll bygdetun

MiA - Museene i Akershus er fylkets største gruppering av museer, med en samling av 20 museer, 30 besøkssteder og flere kompetansesentre. Administrasjonen ligger på Strømmen.

MiA forvalter 246 kulturhistoriske bygninger og har en av landets største bygningssamlinger. Vi har ambisjoner om å øke søkelyset på vedlikehold og istandsetting av bygningene vi forvalter, samtidig som vi aktivt skal formidle hvordan bygningers og menneskers historie er sammenvevd. MiAs rolle som museum og kompetansesenter er å bidra til kunnskapsutvikling lokalt og regionalt, også gjennom å formidle kunnskap om håndverk og byggeskikk. Vi prioriterer derfor tradisjonelle bygningsvernsteknikker for vedlikehold og istandsetting, både som et viktig miljøtiltak, men også som et forskningsfelt.

MiA søker nå etter en driftsleder med ansvar for vår portefølje av bygg og anlegg. Vi ser etter deg som brenner for bærekraftig bygningsforvaltning og bygningsvern. Stillingen er plassert i Museumstjenesten. Du vil bidra til en planmessig bygningsforvaltning, hvor produksjon og oppfølging av forvaltnings- og vedlikeholdsplaner blir prioritert. Samarbeid med eiere av museumsbyggene, lokale krefter og kollegaer i MiA blir en viktig del av stillingen. Du liker å ta i et tak selv, samtidig som du har bestillerkompetanse, og dermed erfaring med å sette ut oppdrag og følge opp prosjekter.

Akershus bygningsvernsenter, opplæringskontoret Tradisjonshåndverk og MiA Trainee er kompetansesentre i MiA. I tillegg er vi i gang med å utvikle en ny læringsarena for bygningsvern og tradisjonshåndverk som også støtter opp under vår satsning på bygg. Driftsleder vil være viktig for å bidra til synergieffekt mellom MiAs ulike kompetansesentre.

 • Linderud gård (Foto/Photo)
  Linderud gård
 • Lørenskog bygdemuseum (Foto/Photo)
  Lørenskog bygdemuseum
 • Roald Amundsens hjem, Uranienborg (Foto/Photo)
  Roald Amundsens hjem, Uranienborg
 • Gamle Hvam museum (Foto/Photo)
  Gamle Hvam museum
 • Follo museum (Foto/Photo)
  Follo museum

Kvalifikasjoner

 • Ulike utdanninger kan være aktuelle: arkitekt, håndverker, driftsleder e.l
 • Erfaring med tradisjonelt bygningsvern
 • Erfaring med forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger
 • Bredt kontaktnett innenfor bygningsvern
 • Erfaring med formidling
 • Erfaring med søknadsskriving
 • Kjennskap til kommunale og fylkeskommunale prosesser og regelverk innen bygningsforvaltning

Egenskaper

 • Meget gode samarbeidsevner
 • Handlingsdyktig og selvstendig
 • Evne til å jobbe mot langsiktige mål, og samtidig forholde seg til uforutsette utfordringer
 • Reell interesse for fagfeltet
 • Evne til både å jobbe administrativt og å ta i et tak selv
 • Evne til å prioritere innenfor stramme budsjetter og ulike tidsperspektiv
 • Personlig egnethet er en forutsetning

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til innovasjon og museumsutvikling i en mangfoldig museumsorganisasjon
 • Spennende oppgaver på tvers av MiA i samarbeid med engasjerte kollegaer
 • Utfordringer i et travelt, engasjert og variert fagmiljø
 • 100 % fast stilling
 • KLP pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

MiAs visjon er at vi skal tilby "opplevelser som gir mening". Vi ønsker å utfordre våre egne og publikums forventning til hva et museum er. MiA verdsetter mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Stillingen er en del av Museumsklynge viten, vern og utdanning i MiA, og rapporterer til avdelingsdirektør Joel Boaz.

Frist: 24. januar 2020

Kontaktperson: Joel Boaz, 404 53 742