<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Jubileumsmerke

Ved jubileer og lignende markeringer kan et spesifikt jubilieumsmerke brukes for å promotere avdelingen.

Merket kan produseres som klistremerker til å feste på profilartikler, butikkvarer o.l., brukes i digital markedsføring, på plakater, brosjyrer og annet trykt materiale. Vi bruker fortrinnsvis miljømerket materiale når vi trykker.

Kontakt kommunikasjonsavdelingen for design og produksjon. 

  •  (Foto/Photo)
    1/1