<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Rognlisaga

Saga kjøres to lørdager i sommer.

Rognlisaga demonstreres 22. juni og 31. august, fra kl. 12-14.

Tømmer kjøres frem med hest. Det blir takflisproduksjon og skjæring av stokker. Og vi har servering.