<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Om oss

Hurdal historielags samlinger er et lokalt økomuseum. Museet har sine samlinger fordelt i flere hus rundt i Hurdal. Samlingene eies av Hurdal Historielag.

Garsjøen skysstasjon

  •  (Foto/Photo)

Skysstasjonen fra 1700-tallet rommer museets samlinger av bruksgjenstander fra landbruk, skogbruk og handverk. Museet har også en stor fotosamling som belyser livet i bygda gjennom mer enn 100 år.

Rognlisaga

  •  (Foto/Photo)

Fullrestaurert vasshjulssagbruk fra 1865, med høvelmaskin og takflishøvel. Demonstreres enkelte lørdager om sommeren. Saga kan i tillegg demonstreres mot betaling til andre tider for grupper. Det eneste forbehold er at det er stor nok vannføring.

Har du spørsmål?