<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Sommerens kåserier

Fyll søndagene dine med spennende temaer i Garsjøen!

  • Foto: Jan-Asle Ruud/MiA

Sommerens kåsører og temaer:

  • Søndag 14. juli: Kåseri med Bosse Tangen. Tema: Naboer langs vegen og stranda.
  • Søndag 21. juli: Kåseri med John Petter Stangeland. Tema: Hurdal Verk
  • Søndag 28. juli: Kåseri med Arvid Garsjømoen. Tema: Løst og fast om skolene i Hurdal
  • Søndag 4. august: Kåseri med Halgeir Skjelstad. Tema: Norske stavkirker

Åpent

Garsjøen holder åpent fra kl. 13-15 på de nevnte kåserisøndagene.