<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Besøk oss

Hurdal historielags samlinger er et lokalt økomuseum. Museet har sine samlinger fordelt i flere hus rundt i Hurdal. Samlingene eies av Hurdal Historielag.

Garsjøen skysstasjon

Skysstasjonen fra 1700-tallet rommer museets samlinger av bruksgjenstander fra landbruk, skogbruk og handverk. Museet har også en stor fotosamling som belyser livet i bygda gjennom mer enn 100 år.

Rognlisaga

Fullrestaurert vasshjulssagbruk fra 1865, med høvelmaskin og takflishøvel. Demonstreres enkelte lørdager om sommeren. Saga kan i tillegg demonstreres mot betaling til andre tider for grupper. Det eneste forbehold er at det er stor nok vannføring.

Faste utstillinger

I de forskjellige hus har vi små permanente utstillinger. Vi har en stue med gamle møbler. Et gammelt og et nyere kjøkken. Selve stua fra den gang Garsjøen var skysstasjon. En skiutstilling. Et skomakerverksted. Et snekkerverksted. Et klasserom. En linutstilling. En tannlegekrok. Noen minner fra krigens dager. Noen gjenstander tilknyttet klesvask. Ellers har vi Hurdal gamle telefonsentral, og noen minner fra Hurdal E-verk. Besøk til de to siste utstillingene må spesialbestilles.

Sesongutstillinger​

Vi pleier å ha en sommerutstilling i forbindelse med åpning av Garsjøen i slutten av juni. I tillegg en utstilling i forbindelse med Kulturminnedagen i begynnelsen av september knyttet til tema for dagen.

Åpningstider​

Garsjøen skysstasjon holdes åpen noen timer på søndager fra slutten av juni til og med første søndag i begynnelsen av august. I tillegg er det åpent på Kulturminnedagen. Besøk kan avtales utenom dette. 

Her finner du oss:

Hurdal bygdetun ligger på Garsjøen skysstasjon. Rognlisaga ligger i Høversjøvegen.