<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Forelsket og foraktet

Vandreutstilling om relasjonene mellom norske kvinner og tyske soldater under 2. verdenskrig

  • Norske kvinner med tyske soldater.
    1/1
    Norske kvinner med tyske soldater. Ukjent fotograf/arkiv Rune Ratio Oslo museum

Hvorfor har jeg ikke lært om den grusomme behandlingen av tyskerjentene på skolen? Hvorfor gikk vi løs på våre egne? Dette skrev Abby, 16 år, i et avisinnlegg i Aftenposten i 2009.

Et av de vanskelige temaene i nær norsk historie er historien om norske kvinner som involverte seg med tyske soldater under andre verdenskrig. Etter krigen ble de fratatt statsborgerskap, tvangssendt til Tyskland, de mistet jobbene sine, de ble internert i leire, de ble skamklipt…

Mye har vært skrevet om denne historien de siste årene, men den er i liten grad belyst på museer og i skolenes historieundervisning. Hvorfor? Er det fordi den bør glemmes? Eller er dette en viktig historie som vi i dag kan ha noe å lære av? Selv i dag er det vanskelig for mange å stå fram og fortelle sin historie, også for deres etterkommere.

Med utstillingen "Forelsket og foraktet. Norske kvinner-tyske soldater" ønsket vi å gi et innblikk i samtidens og ettertidens syn på kvinnene, og hvordan de ble behandlet etter krigen. Denne siden av historien løftes fram, ikke for å bidra til å «frikjenne» eller «dømme» de personene det gjaldt, men for å oppfordre publikum til kritisk refleksjon rundt sentrale verdispørsmål som krig og kjærlighet, ære og skam, hat og humanisme, lojalitet og nasjonalfølelse.

Utstillingen er produsert av og har tidligere vært vist på Oslo Museum, Bymuseet. Nå vises den på Grinimuseet frem til 1. september 2018.

Kontakt oss for omvisning.

Klipp fra filmavisen i 1945:
Planlegging av interneringsleir for tyskerjenter på Hovedøya i 1945
Filmavisen fra fredsjubelen 1945

  • Utstill_Tyskerts_formisnket.jpg
    1/1
    Foto: MiA