<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Søndagsåpent og foredrag om musikk i fangeleirer

Foredraget presenterer materiale som kaster nytt lys over fangenes mangfoldige musikalske aktiviteter.

  •  (Foto/Photo)

Sorg - tvang - motstand. Musikk i leirene 1940–45: Fra Grini til Kirkenes

Med utgangspunkt i internasjonal forskning om musikklivet i nazi-okkuperte land, tar professor Michael Custodis ved Universitetet i Münster og professor Arnulf Mattes ved Universitetet i Bergen opp spørsmål som: 

Hvem var musikerne som satt i fangeleirene? Hvordan kom de dit og hvordan gikk det med dem som ble sendt videre? Hvordan fikk de tak i noter og instrumenter? Hva sier musikken om livet bak murer og piggtråd? Fantes det et tilsvarende musikkliv i de andre fangeleirene i Norge? Og hvordan skal vi forholde oss til denne musikken i dag?

Foredraget starter kl. 13.00.