<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Sanger fra Grini - på Grini med Gutta på skauen

En forestilling bygget på fangenes egne sanger og dagboksnotater.

"Sjølsagt var det forbudt å synge på Grini, men vi sang likevel hver eneste dag, og ikke minst under appellen på brakka om kvelden mens vi ventet på telleren."

  • Foto: Kjetil Rostad (Foto/Photo)
    Foto: Kjetil Rostad

Endelig er Grini fangeleirs historie blitt samlet mellom to permer, og nå kommer forfatteren av Livet på Grini under annen verdenskrig til Grinimuseet.

Sammen med sine medmusikanter i «Gutta på skauen» forteller Per Vollestad grinifangenes historie bygget på fangenes egne dagboksnotater, illegale brev og sanger, og illegale tegninger og fotografier fra Grini. Gutta på skauen har spilt inn flere CD-er med illegale sanger fra krigens dager og blant disse også Sanger fra Grini.

Otto Nielsen, som bodde i Bankveien i Bærum etter krigen, bidro sterkt til kulturlivet på Grini og derfor har hans sanger fått en bred plass også i år. Med hjemmelagd ukulele gikk han og resten av "Grinikvartetten" rundt fra brakke til brakke og underholdt: 

"Vi gjorde det vi kunne for å synge hull i piggtråden, men dessverre var det en usikker sanggruppe" fortalte Otto, "rett som det var kunne tenoren bli satt på Akershus og bassen bli sendt til Tyskland. Det var pussig med de folkene vi hadde her; de ga seg aldri med å arrestere folk!"

Gutta på skauen er tilbake på Grinimuseet for å synge om blomstersuppe, vennskap og vakre kvinner! Men også om fangevokteren Kunze, pryl, sult og orging av sigaretter og tran! 

PRAKTISK INFOMASJON

Konsertene holdes i brakka på Grinimuseet. Museet er åpent én time før forestillingen starter.  Billetter til konserten må kjøpes på forhånd via MiAs billettsystem. Det er ikke mulig å kjøpe billetter i døra.

Tidspunkt

Torsdag den 25. november kl. 19.30

  • 1/1