<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Sanger fra Grini - på Grini med Gutta på skauen

En forestilling bygget på fangenes egne sanger og dagboksnotater.

  •  (Foto/Photo)
    Foto: Kjetil Rostad

"Sjølsagt var det forbudt å synge på Grini, men vi sang likevel hver eneste dag, og ikke minst under appellen på brakka om kvelden mens vi ventet på telleren."

Som tidligere år fortelles fangeleirens historie kronologisk fra opprettelsen i juni 1941 og fram til frigjøringen av Grini fangeleir, på ettermiddagen den 7. mai 1945.

Otto Nielsen, som bodde i Bankveien i Bærum etter krigen, bidro sterkt til kulturlivet på Grini og derfor har hans sanger fått en bred plass også i år. Med hjemmelagd ukulele gikk han og resten av "Grinikvartetten" rundt fra brakke til brakke og underholdt: 

"Vi gjorde det vi kunne for å synge hull i piggtråden, men dessverre var det en usikker sanggruppe" fortalte Otto, "rett som det var kunne tenoren bli satt på Akershus og bassen bli sendt til Tyskland. Det var pussig med de folkene vi hadde her; de ga seg aldri med å arrestere folk!"

For 5. år på rad er Gutta på skauen tilbake for å synge om blomstersuppe, vennskap og vakre kvinner! Men også om fangevokteren Kunze, pryl, sult og orging av sigaretter og tran! 

Praktisk informasjon:


Konsertene holdes i brakka på Grinimuseet. Museet er åpent én time før forestillingen starter.

Tidspunkt:

Torsdag 3. september kl. 19

Lørdag 5. september kl. 16

  • 1/1