<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vedlikehold

I 2019 blir det utført omfattende vedlikeholdsarbeid på flere av museets bygninger. Museet holder åpent som vanlig fra sesongåpning i mai til ut juli. Arbeidene medfører at museet dessverre må stenge dørene fra 1. august av hensyn til de besøkendes sikkerhet og fremkommeligheten på tunet.

Akershus fylkeskommune har bevilget kr 4 000 000,- til flere vedlikeholdsprosjekter på Gamle Hvam. Disse prosjektene er prioritert:

1. Nytt tak på Svalgangsbygningen, samt utbedring av noe råteskader

2. Vedlikehold av tak på stabbur (bua)

3. Vedlikehold av kjona – både tak og øvrig konstruksjon

4. Vedlikehold av bryggerhus – både tak og øvrig konstruksjon

På grunn av at det vinteren 2019 oppstod store setningsskader i Gulbygningen som følge av telehiv, er det imidlertid bestemt at midlene skal omprioriteres. For å unngå større skader skal man nå drenere rundt Gulbygningen. Setningsskadene viser også at bevegelser i grunnen er en stor utfordring for sprinkleranlegget som skal beskytte bygningene mot brann. Rørene kan ved bevegelse få feil helningsgrad eller komme i spenn. 

Disse uforutsette problemene gjorde at fylkeskommunen har gitt tillatelse til å omprioritere de bevilgede midlene, slik at vi får drenert rundt Gulbygningen og Svalgangsbygningen, samt gjort nødvendige forbedringer av sprinkleranlegget. De tre øvrige byggene må vente. 


  • Tunet Aasvangen
    Vidar Aasvangen

Det er en prosjektleder i fylkeskommunen, AFK eiendom FKF (fylkeskommunalt foretak), som leder arbeidet. Det er Akershus fylkeskommune som eier bygninger og grunn på Hvam, og som derved har ansvar for ekstraordinært vedlikehold. Dette ansvaret tas på alvor gjennom slike bevilgninger og prioriteringer.


Akershus fylkeskommune er ikke bare eier, men har også en avdeling som virker som riksantikvarens forlengede arm. Alt som skal gjøres med bygningene på Gamle Hvam, skal gjøres i samråd med dem, og det skal gjøres etter riktige, håndverksmessige prinsipper.