<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Slått på Hvamshaugen

Bli med på slåttonna på husmannsplassen Hvamshaugen! Å ta vare på slåtteenger er svært viktig for insekter og artsmangfoldet. I slutten av juli/begynnelsen av august skal enga slås med ljå, og vi hesjer høyet.

  • Hvamshaugen_blomstring_juni
    1/1
    Foto: MiA

Hvamshaugen er en gammel husmannsplass som i sin tid hørte til gården Store Hvam, som i dag er Gamle Hvam museum. Den ligger vakkert til med utsikt over Glomma et par kilometer fra museet. 

På Hvamshaugen er det ei slåtteeng med et høyt antall ulike vekster, insekter og sommerfugler. For å ta vare på dette må enga skjøttes etter gamle prinsipper. I år som i fjor har museet har fått støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Viken for å gjennomføre tiltak på Hvamshaugen, og i år utvider vi også området. En del av det som har vært beite opptil tunet er nå avgrenset med strømgjerder, slik at det får gro fram til slåtten. Etter slåtten skal dyr slippes på til beite resten av sommeren. 

Vi skal se an værforholdene før vi annonserer dag(er) for slåttonna, så følg med!

Les gjerne denne veilederen fra Nibio for å lære mer om slåtteenger og skjøtsel av dem: