<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Karl den eldre og Karl den yngre

Karl Jularbo og hans eldre slektning Karl Rosenberg var begge musikere og av reisende slekt. Jan T Karlsen tar oss i dag med inn i deres musikalske univers og forteller mer om disse to kunstnerne som har satt sitt preg på bygdene i både Norge og Sverige.

  • Jan Karlsen
    1/1

Karl Rosenberg gikk under tilnavnet «Fant-Karl» og var født omkring 1775. Han levde som tradisjonell reisende, og underveis på reisene sine begeistret han svært mange mennesker med spillet sitt. Han brakte nye impulser til hver krok og valsene hans fant fotfeste i bygdene i Sør-Norge og i deler av Sverige.

Karl Jularbo, eller Karl Oskar Karlsson, var født i Sverige i 1893. Han debuterte som artist allerede i syvårsalderen. Han ville ikke være ved at han var av reisende slekt, men fokuserte på at han var kunstner. Han holdt mange konserter og sto for en lang rekke grammofoninnspillinger.

På hver sin måte spredte Karl den eldre og Karl den yngre musikken sin blant svært mange mennesker.

Jan T Karlsen bruker tidstypisk trekkspill av samme merke som Karl Jularbo brukte på 1920-tallet, samt en enrader.

Dette prosjektet er i sin helhet finansiert av Kulturrådet.

Velkommen!