<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Et anker konjakk til monsieur Helle – Hvam på 1700-tallet

Hvordan var det å leve på 1700-tallet og hvilke sanseinntrykk møtte menneskene som levde i dette århundret? Det er temaet for denne utstillingen som tar utgangspunkt i livet og de velstående forholdene på Hvam.

En bevart faktura fra 1756 viser hva bonden på Hvam, monsieur Helle Christensen, handlet til jul det året. Det var ikke småtteri, han var en holden mann som kunne koste på seg både te og kaffe, eksotiske krydder og ikke minst godt brennevin. Blant varene på fakturaen finner vi et anker konjakk, noe som tilsvarer nærmere 40 liter!

Utstillingen er også en oppdagelsesreise i «Det sanselige 1700-tallet» i Norge. Hva var smaken, synet, følelsen, lukten og lyden som møtte folk den gangen? Utgangspunktet for denne delen av utstillingen er prosjektet «Historiske toll- og skipsanløpslister» utarbeidet av prosjektgruppen Historisk infrastruktur ved Lokalhistorisk institutt. Disse listene viser oss hvilke varer som gikk inn og ut av norske havner og dermed også hva folk kjøpte og solgte til utlandet. Listene, gjenstander og fakturaen fra 1756 gir oss et innblikk i hvordan 1700-tallet kunne oppleves for en person som levde på den tiden.

  • Foto: Ingrid Aas/MiA
  • Publikum i utstilling 1700-tall
    Foto: Trine Grønn Iversen/MiA
  • Johan Meyer