<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Museer og frivillighet

MiA - Museene i Akershus og Romerike Historielag ønsker å invitere alle som er opptatt av samarbeidet mellom frivilligheten på Romerike og museene. Dette vil være en god mulighet til å få bedre innsikt i museenes planer og satsinger og ikke minst noen av de menneskene som er kontaktpunkter mellom frivilligheten og MiA.

  • 3/5

Program

14:00Velkommen v/ Tom Ola Halvorsen og Cecilie Øien
14:30MiA gir et overblikk over hva som skjer i de 11 avdelingene museet har på Romerike.
15:00Tettere på Skedsmo bygdemuseum
15:30Tettere på Hurdal historielags samlinger
16:00Kaffe og lett servering, samt «møt MiAs stedsansvarlige»
16:45Tettere på MiAs arkiver og samlinger
17:15Urbaniseringsprosjektet og «Mer hus enn Aker» boken
17:30«Bensinstasjonsboken» og en uformell quizz
17:50Avrunding og takk for i dag

OBS! Lokalet har maksimal kapasitet på 100 personer, så det er klokt å komme i god.

Har du spørsmål om arrangementet, kan de rettes til kommunikasjonsdirektør i MiA: vidar.morch@mia.no