<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vi søker: Formidlingsansvarlig ved Oslofjordmuseet

100% fast stilling

Vil du bidra til å gjøre kystkultur relevant for dagens og morgendagens museumspublikum?

MiA - Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentre. Vi er fylkets største kulturinstitusjon og blant landets større museumsorganisasjoner.

Oslofjordmuseet ligger sentralt til ved fjordkanten i Vollen i Asker, i nærhet av både hurtigbåt og buss. Hos oss kan publikum oppleve utstillinger, aktiviteter og arrangementer knyttet til livet på, ved og i Oslofjorden.

Formidlingsansvarlig vil få en sentral rolle i fornyingen av museets formidlingstilbud og -profil. Vi er på jakt etter en medarbeider som kombinerer faglig kompetanse med engasjement og gjennomføringskraft, og som vil bidra til å gjøre kystkulturen relevant for dagens og morgendagens museumspublikum.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikling av museets formidlingskonsept og -profil i samarbeid med fagstab, stedsansvarlig og avdelingsdirektør
 • Utvikle og gjennomføre formidlingstilbud til ulike målgrupper, bl.a. DKS
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid innenfor museets arbeidsfelt
 • Delta i museets daglige drift
 • Samarbeid på tvers av avdelingene i MiA
 • Nettverksbygging lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (historie, etnologi, sosialantropologi, museologi e.l.)  tilsvarende masternivå
 • Utdanning og/eller erfaring innen pedagogikk er ønskelig
 • Kompetanse/erfaring innen kystkultur
 • Erfaring fra museumsformidling eller annen relatert formidlingsvirksomhet
 • Erfaring med bruk av analog og digital formidlingsteknologi
 • Erfaring med prosjektarbeid er ønskelig

Ønskede egenskaper:

 • God kommunikasjons- og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Ansvarsfull, strukturert og nøyaktig
 • Selvstendig, kreativ og initiativrik
 • Sosial og samarbeidsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Stor faglig takhøyde
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • KLP pensjonsordning
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Søknadsfrist: 25. oktober.

Send kortfattet søknad med CV  til rekruttering@mia.no. Merk e-posten «Formidlingsansvarlig Oslofjordmuseet».

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Per Olav Torgnesskar, tlf. 98 65 68 65.

Da stillingen innebærer formidling til barn og unge kreves det politiattest. Attesten kreves kun av den som blir ansatt i stillingen, og må leveres før tiltredelse.

MiAs visjon er at vi skal stå for «opplevelser som gir mening». Vi ønsker å utfordre våre egne og publikums forventning til hva et museum er. MiA verdsetter mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Stillingen er en del av klynge vest (Asker og Bærum) i MiA, og rapporterer til avdelingsdirektør Per Olav Torgnesskar.

Finn ut mer om MiA - Museene i Akershus.