<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
  • 1/1

Celebration of Roald Amundsen's birthday at Svartskog, July 16, 1926(?). Among the guests we find one of his brothers, Herman Gade and Hjalmar Riiser-Larsen. The guests come out of the house and walk into the garden. It is clearly a very cheerful team. Coffee and liqueur are served before a cheerful farewell is taken from the stairs. Photographer: Paul Berger. Copyright: National Library of Norway.

Feiring av Roald Amundsens fødselsdag på Svartskog, 16.juli 1926(?). Bland gjestene finner vi en av brødrene hans, Herman Gade og Hjalmar Riiser-Larsen. Gjestene kommer ut fra huset og går ned i hagen. Det er tydelig et meget muntert lag. Kaffe og likør serveres, før det til slutt tas et muntert farvel fra trappen. Fotograf: Paul Berger. Rettigheter: Nasjonalbiblioteket.