<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Seriersten

Juletorg 2017

16. og 17. desember kl. 11-16

Arrangør: Studio håndverk

Gratis inngang.

Selgere/utstillere:

Anne Mette Olaussen
Monica Merete Jensen
Hilde Degerud Jahr
Bjørg Ekerholt Dysvik
Tove Emmitt
Falck håndverk
Tore Møller Christensen
Inger Marie Stensrud
Gro Rønneberg
Gerd S. Kristiansen
Morten W. Ernø
Laila Mathiesen
Marit Masdal
Kari Åmodt
Tone Eikestad