<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Roald Amundsens hjem 1908-1928

Hjemmet til Roald Amundsen står slik han forlot det da han forsvant i isødet i 1928. Historien om en av verdens fremste polarhelter sitter praktisk talt i veggene fortsatt. Her, i det vakre huset ved Bunnefjorden, planla og forberedte Amundsen flere av sine største polare bragder. Blant annet erobringen av sydpolen i 1911, gjennomseilingen av nordøstpassasjen 1918-1925 og den første overflyvningen av Nordpolen i 1926.

  •  (Foto/Photo)

Roald Amundsen kjøpte huset i 1908. Da var han allerede blitt verdensberømt som den første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. I det nye hjemmet sitt utsmykket han flere vinduer med fotografier fra denne ekspedisjonen.

Roald Amundsen vokste opp i Uranienborgveien i Oslo. Der har han trolig blitt bevisst på betydningen av navnet Uranienborg - Tycho Brahes observatorium og hjem på øya Ven i Øresund. Amundsens nye hjem på Svartskog ble da også mer enn et hjem. Flere av Amundsens ekspedisjoner ble planlagt her og uthuset har delvis fungert som lager for ekspedisjonene. Polarstasjonen "Framheim" ble satt opp og utprøvd i hagen og polarskipet "Fram" ble klargjort på fjorden rett utenfor før avreise mot Sydpolen.

  •  (Foto/Photo)
    Thore Bakk/MiA

På Uranienborg får vi et inntrykk av privatpersonen Amundsen. Her er skrivebordet hans, det gamle pianoet som var med ombord på Maud og mange andre gjenstander, suvenirer og gaver som han hadde med tilbake fra ekspedisjonene og forskjellige foredragsturnéer.

Ekspedisjonene var kostbare og Amundsen fikk etter hvert økonomiske problemer. I 1926 gikk han konkurs, men to av hans finansielle støttespillere, Herman Gade og Don Pedro Christophersen, kjøpte Uranienborg og lot Amundsen bli boende. Etter Amundsens død ga de i 1933 eiendommen til Den norske stat, og siden 1935 har Uranienborg vært museum. Fra 2003 har Follo museum forvaltet eiendommen.

Om Roald Amundsen

Roald Amundsen ble født 16. juli 1872 i Borge i Østfold. Han var yngste av fire sønner til skipsreder Jens Amundsen og fogdedatter Gustava Sahlquist. Faren døde da Amundsen var 14 år. Amundsen begynte å studere medisin, etter morens ønske, men da moren døde i 1893 hoppet han av legestudiene og ga seg i kast med kapteinsutdannelse.

Fra 1897 begynner Amundsens polarkarriere for alvor. Da mønstret han på skipet "Belgica" og fulgte Adrien de Gerlaches ekspedisjon  til Antarktis (1897-99). Etter dette kjøpte Amundsen fiskeskuta "Gjøa" og med denne ledet han 1903-06 den første ekspedisjonen som klarte å ta seg gjennom Nordvestpassasjen mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Etter denne ferden flytter han til Svartskog.

Men Roald Amundsen slår seg ikke til ro med dette. Han får låne Fridtjof Nansens polarskip «Fram» for å reise til Nordpolen, men isteden reiste han sørover, og 14. desember 1911 blir Amundsen med fire av besetningen de første til å nå Sydpolen - 35 dager før briten Robert F. Scott.

I 1917 sjøsatte Amundsen sin egen båt, ”Maud”. Målet for ekspedisjonen var utforske de ukjente områdene i Polhavet. Ekspedisjonen varte i mange år og bidro til at Amundsen til slutt gikk konkurs.

I 1925 forsøkte Amundsen å nå Nordpolen med de to flybåtene ”N-24” og ”N-25”. De måtte nødlande på 88' nord, og det var bare så vidt de klarte å berge seg hjem etter 30 dager i isen.

I 1926 nådde Amundsen sammen med italieneren Umberto Nobile Nordpolen med luftskipet ”Norge”.

To år senere havarerte Umberto Nobile under en ny overflyvning av Nordpolen med luftskipet "Italia". Amundsen deltok i redningsaksjonen med den franske flybåten «Latham 47» og en besetning på 5. 18. juni 1928 forlot de Tromsø, men flybåten havarerte trolig et sted ved Bjørnøya. Amundsen og besetningen omkom, mens Nobile senere ble reddet.