<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Endring i tilbudet til barnefamilier i 2019

I 2019 vil museet endre litt på tilbudet til barnefamilier. Vi ønsker å gi tilbud til flere og samtidig frigjøre ressurser til mange nye satsninger.

Vi åpner museet på Seiersten alle lørdager i mai og juni, og i august. Det betyr at museet er åpent tirsdag–søndag 11–15 i disse månedene. Noen dager vil det være forskjellige aktiviteter. Disse annonseres her og på facebook og instagram.

Barnas dag, som har vært en stor suksess i flere år, blir ikke arrangert i 2019. 

Aktivitetene koster 30 kr.

2017_06_11_Barnas_dag_FM_96-crop.jpg

Søndag 9. juni, 11-15: Smedkunst

Rasmus smed viser smiing. Små og store får prøve og se hvordan gammel smikunst foregår.

2015_08_31_arkeologi_Dal_14.jpg

Søndag 16. juni 11-15: Arkeologi

Vær med på å finne ekte arkeologiske skatter (kanskje helt fra vikingtiden).

2017_06_11_Barnas_dag_FM_122.jpg

Søndag 16. juni 11-15: Baking i bryggerhuset

Baking av potetlomper. Smaksprøver.

2014_06_11_Boersum_Follo_museum_18.jpg

Søndag 16. juni, 11-15: Åpent i Børsum-bygningen

2017_06_29_Holstad_skole_FM_01.jpg

Dato ikke satt: Åpent i Skolestua

Pågående prosjekter ved museet

  • Skigard og nytt beiteområde for sauer. I løpet av sesongen 2020 får vi nye dyr på området.
  • Vi skal gjenoppføre et stabbur og en stor driftsbygning på museumsområdet. Dette er historiske bygg fra Taraldrud i Ski.
  • Vi bygger om og lager helt nye utstillinger på Roald Amundsens hjem, og øker åpningstider og aktiviteten der.
  • Ny digital satsning for Roald Amundsen hjem. Follo museum har fått tildelt midler til utvikling av helt nye måter å nå publikum på.
  • Produksjon av utstilling om Roald Amundsen i Brussel.

Vi ser frem et spennende år sammen med dere. Velkommen!