<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Venneforeninger

Som museum er vi i dag helt avhengig av gode støttespillere. Disse bidrar vesentlig til at vi kan oppfylle vårt museumsoppdrag. Foreningene stiller med fagkompetanse og bidrar både til faglig innhold i artikler og utstillinger, som omvisere og med fysiske krefter ved dugnader. Vi er de evig takknemlige.

Les mer om våre venneforeninger

Andre samarbeidspartnere

Fetsund lenser samarbeider også med flere andre organisasjoner. Noen leier lokaler hos oss og bidrar til det fine mangfoldet som presenteres i området vårt.

Fet husflidslag holder til i den gamle arbeiderboligen Sootbrakka. De har en rekke grupper for ulike håndverksaktiviteter og bistår oss i mellom med bemanning av museumsleiligheten.

Fet kunstforening holder til i den gamle spisesalen Vinkelen. Her har de utstillinger med verk av lokale kunstnere såvel som store anerkjente kunstnere. De arrangerer også mange spennende foredrag og kurs både for barn og voksne. 

Fetsund lenseteater er en gjeng som har fremført flere teaterstykker på Fetsund lenser gjennom tidene. De bidrar også med å fremføre små tablåer på enkelte omvisninger.