<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Levende museum

Den siste uka i mai/første uka i juni hvert år skrus klokka tilbake i tid og Fetsund lenser gjenoppstår som en levende arbeidsplass.
Tidligere lensearbeidere og museumsansatte viser hva som foregikk her i tidligere tider, og elevene får prøve seg på egen hånd i mange av arbeidsoppgavene.

Det er begrenset med plasser så bestill tidlig om din klasse vil være med!

 • Trådbua undervisning mann barn ved modell
  1/7
  Modellen av Fetsund lenser er lærerik. Foto: MiA MiA
 • Saga undervisning
  2/7
  På saga blir tømmer skåret til plank. Foto: MiA Fetsund lenser
 • Tømmerfløting med en ekte tømmerfløter! Foto: MiA
  3/7
  Tømmerfløting med en ekte tømmerfløter! Foto: MiA
 • Husmora_i_Sootbrakka
  4/7
  Hos husmor i museumsleiligheten. Foto: MiA MiA
 • Smia_jente_og_smed
  5/7
  Hos smeden i smia. Foto: MiA MiA
 • Kaptein for en stund? Foto: MiA
  6/7
  Kaptein for en stund? Foto: MiA
 • Lokomobil undervisning
  7/7
  Lokomobil, noe sånt har vi aldri sett før! Foto: MiA Fetsund lenser

Passer for: 3.-4. trinn

Tilbys: Første uka i juni (uke 23: 4-8 juni)

Varighet: 3 - 4,5 timer

Avhengig av varighet er de ulike postene:

Besøke husmor i arbeiderboligen Sootbrakka                                 

 • Hvordan levde en lensefamilie på 1950-tallet?

Besøke smeden                                                                                                

 • Her får elevene se hvordan en smed jobber, og de får lære om hvorfor han var viktig for Fetsund lenser.

Prøve fløting på elva med ekte tømmerstokker                                 

 • Her får de prøve seg som ekte tømmerfløtere

Landrensk (dersom flom, erstatter denne fløting i elva)                                 

 • Her får de prøve seg på flytting av tømmer på land

Omvisning i museumsbygget Trådbua                                                 

 • I tillegg til omvisning i Trådbua ser vi en ekte film fra tømmerfløting i elva

Besøke saga                                                                                                         

 • Her fortelles historien om saga og hva som skjedde med tømmerstokkene når de var ferdig fløtet på elva. Elevene får se en tømmerstokk bli skåret til planker.