<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Storrlåve i Nordre Øyeren

På 1940-tallet fantes det minst 30 utelåver/ storrlåver på øyene i Nordre Øyeren. Disse ble brukt til å oppbevare graset – storren – som vokste på øyene etter at det var slått og tørket på bakken. En av låvene er nå gjenreist.

  • Foto av låve.
    1/1
    Låven på Sniksand da den ble bygget i 2018 Foto: Anna Kristine/Fetsund lenser

Gjenoppbygging av låven på Sniksand

Våren 2013 raste den siste typiske storrlåven sammen, og ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen, Trøgstad og Strømmen sparebank har det vært mulig å reise en kopi på stedet der låven sto på Sniksand. Dette arbeidet har skjedd som et selvstendig prosjekt under ledelse av Fetsund lenser v/avdelingsdirektør Anna Kristine Jahr Røine. Agnar Hellestad og Klaus Klint Pedersen er de dyktige og kreative håndverkerne som har utført arbeidet. Resultatet er blitt utrolig bra.

Låven skal inneholde gammel redskap og utstillinger og brukes som et formidlingssted for den gamle kulturhistorien, men også for naturmangfoldet i naturreservatet og den rike fløtingshistorien. De store tømmerslepene passerte rett vest for låven.

  • 2/2

Agnar Hellestad forteller om prosessen:

«Vi satte oss inn i hvordan låver ble bygget før 1920 og tidligere med tapper, kammerinnskjæringer og låser. Dimensjoner og kvalitet på trevirke var viktig for å få et bra resultat. Setskog trelast har levert meget bra kvalitet på trevirket, tettvokst gran med lang holdbarhet som var god å jobbe med. 

Sviller er koblet sammen med stort sett franske låser, stolper er tappet inn i sviller med midttapp, svillhjørner er sammensatt med hjørnekam og losholter og samhold er koblet med svalehale. På skråavstivere er det brukt enkel forsats med dymling, på sperrer/mønsås/hanebjelke er det brukt bladskjøt/garpehogg/dymlinger og bindhaker.

Det er ikke brukt spiker eller skruer på konstruksjonen og det ble stort sett brukt handsag, hoggjern og hammer. 

Det var viktig å finne ut hvordan og hvorfor låser og tapper ble brukt på de forskjellige steder og vi fikk mange positive aha opplevelser. Jeg ser endel fordeler med denne byggemåte i forhold til moderne byggemåter.

Det var en morsom, lærerik og spennende jobb».