<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

HAKAN - fløterens våpen

Fløterhakan var det viktigste og ofte det eneste hjelpemiddelet fløteren hadde.

  • Hakan - bordmodell
    Fløterhaka Fetsund lenser


Hakan var et universalredskap som ble brukt både til å slå tømmeret uti elva, fløte det og få det ut fra land.  Med fløterhakan kunne fløteren skyve tømmeret fra seg og trekke det til seg. Hakan var også viktig som "balansestang" ute på tømmeret.  Å se en lensearbeider på anlegget uten en haka i hånda var et sjeldent syn.

  • Hakan i bruk på ælva
    Hakan i bruk på ælva Fetsund lenser

Hakan - personlig eiendom

"Hakan var personlig eiendom! Du lånte aldri hakan av hverandre, det var nesten fa'li, det!  Det var noen som var så nøye at du fikk ikke lov tel å røre hakan dommers.  Hvis du gikk på ælva om kvelden og du gikk 'sta og lånte en haka, for Guds skyld; legg'n der du henta'n!  Det var mange ta dom som hadde'n med seg hjemmat og.  Både på sykkel'n og på skuldra hvis dom gikk.  Og særlig dom som bodde nære, dom hadd'n med seg hjem, for det var dems haka.  Og det fine med det var jo at dom hadde no' å bæra på.  Du va'kke aleine når'u gikk med en haka, veit du."

Rolf Evjen, lensearbeider 1957,1959

Hakan - et symbol på Fet

Hakan har blitt et symbol for Fet kommune  og er sentralt i kommunevåpenet.