<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Utstillinger

Fløtingsmuseet har utstillinger i flere bygninger og ute på området. Her kan du lære om den spennende fløtinga og arbeidet som foregikk på Fetsund lenser.

 • Bryggeområdet på Fetsund lenser (Foto/Photo)
  1/1
  Bryggeområdet på Fetsund lenser Andre R Erni /

Museumsområdet

Rundt på museumsområdet finnes mange gjenstander som har en forbindelse til virksomheten ved Fetsund lenser. Ved de fleste finner du skilt som forklarer hva dette er og hva det ble brukt til. 

Du finner dampslepebåten DS «Gahn» under tak på Viubanen. Dette var den første båten som ble levert fra Nyland Mekaniske Verksted i Oslo, og den slepte materialer fra saga i Gansbruket inn til Lillestrøm.

 • Foto av utstillingsplansje for slepebåten DS «Gahn» (Foto/Photo)
  1/1
  Ved DS «Gahn» kan du lese om denne unike båten og restaureringen av den. Fetsund lenser

Hovedutstillingen i Trådbua

Fløtingsmuseets hovedutstilling forteller om tømmerfløtinga og om anleggene på Bingen og Fetsund. Her kan du lære mer om tømmerets vei fra skogen til kysten og om menneskene som arbeidet med å få det fram. En modell av fløtingsanlegget på Fetsund gir en nyttig oversikt over og forståelse av hvordan arbeidet foregikk.

Hvilebrakkene

 • Hvilebrakkene (Foto/Photo)
  Hvilebrakkene Fetsund lenser

Hvilebrakkene var lensearbeidernes flytende pauserom. I sesongen finner du disse flytende utenfor brygga. Her har vi midlertidige utstillinger i tillegg til et par faste utstillinger.

En av brakkene viser en utstilling med forskjellige redskaper som var i bruk på lensene. Her kan du blant annet lære om utviklingen av den spesielle tømmerhaken som ble brukt til å hente opp bunntømmer. En annen brakke er innredet slik brakkene var på 1950 til 70-tallet. 

Fra hvilebrakkene kan du fortsette "å gå på vannet" på flåtene ut på fløtingsanlegget i elva, og gå på dette nedover til Besøkssenteret og Båthuset. 

Flytevester kan lånes på kafeene når disse er åpne i sommerhalvåret.

 • Hvilbrakke_utstilling_inne (Foto/Photo)
  1/1
  Redskapsutstillingen i hvilebrakka viser mange av redskapene som har blitt brukt ved Fetsund lenser. Fetsund lenser

Båthuset

Trebåtutstillingen er en av våre skjulte perler. Du finner den i Båthuset, rett ved siden av Besøkssenteret. Utstillingen viser Fetsund lensers samling av trebåter, blant disse den spesielle Fetsundbåten som ble bygget i trebåtbyggeriet her. 

Denne utstillingen er spesielt godt tilrettelagt for alle, med blindeskrift og relieffer på plansjene. Rullestolramper gjør det enkelt å komme inn og rundt i utstillingen.

 • trerobåter i en utstilling (Foto/Photo)
  1/1
  Trebåtutstillingen i Båthuset. MiA