<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fløterdagen

Tradisjonell fløterdag i bryggeområdet.

  • Foto av person på flåter i elva som demonstrerer bunting av tømmer, og publikum som sitter ved bord på land.
    Sopping i bryggeområdet på Fetsund Lenser. Foto: Fetsund lenser

I samarbeid med Fetsund lenseminneforening arrangeres tradisjonell FLØTERDAG med utislag, fløting, bunting og slep av tømmer. Åpen bryggekafe og utstillinger.