<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

SOS-kurs for huseiere

Akershus bygningsvernsenter arrangerer kurs for huseiere.
Sted: Eidsvoll bygdetun, kaféen
Tid: onsdag 6. november kl. 18-21

Har du et gammelt hus som trenger istandsetting og vedlikehold?  Lurer du på hvor du skal begynne og hvem du kan søke råd hos? Hva kan du gjøre selv, og hva bør du overlate til håndverkere? Trenger du råd om isolering eller andre Enøk- tiltak før vinteren setter inn for alvor? Kanskje er det tilskuddsordninger du kan søke på. Eller er du generelt bare interessert i verneverdige hus? Da er dette kurset for deg!


Når det nærmer seg vil du finne informasjon og påmeldingsopplysninger her:
  • Engerbygningen
    1/1
    Kurset holdes i kafébygningen. Følg gangveien innover på Eidsvoll bygdetun og hold til venstre. MiA/Sonja Molaug