<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Søndagsåpent Lysthus

Carstens Ankers lysthus i Feiring jernverk holdes åpent søndager i mars - mai og august - september mellom 11.00-15.00. Det er salg av kaffe, solbærtoddy og noe å bite i.

Lysthuset holder åpent følgende søndager høsten 2018:

Høst

19.august: Åpent Lysthus
26.august: Åpent Lysthus
2. sept.: Åpent Lysthus  og åpen gruve (skiltet)
16. sept: Åpent Lysthus og åpen gruve (skiltet)
23. sept: Åpent Lysthus
30.sept: Åpent Lysthus