<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Åpning av bygdetunet

Vi åpner forsiktig dørene 6 juni. Pga Koronapandemien blir det ikke noe stort åpningsarrangement slik det pleier, men salg av is og brus og mulighet for omvisning. Velkommen!

  • 1/1

Landhandelen åpner 6. juni og selger is, brus og kaffe i tillegg til leker, bøker og andre fine varer.  Her finner du i tillegg årets utstilling om 1700-tallet. Det er også mulig å få guidet omvisning på tunet hvis en ønsker det. Pris for omvisning er 60,- voksne/30,- barn.

Bygdetunet er et av landets største med sine 29 bygninger, deriblant landhandleri, storgården Oppsahl, våningshuset fra Tømte gård, småbruket Klokkerenga, husmannsplass og seter. 

Om sommeren flytter høner, sauer og griser inn i sine respektive hus, og skaper med det liv også utenom museets åpningstid. 

Bygdetunets venner sørger for mye av aktiviteten på museet. De driver kafeen med rømmegrøtsalg hver søndag fra 12:00-16:00 i sommersesongen. Kafeen åpner 14. juni, men det vil være noen begrensninger pga pandemien. 

Årets utstilling er: Det sanselige 1700-tallet. Utstillingen er en oppdagelsesreise i «Det sanselige 1700-tallet» i Norge. Hva var smaken, synet, følelsen, lukten og lyden som møtte folk den gangen? Utgangspunktet for denne delen av utstillingen er prosjektet «Historiske toll- og skipsanløpslister» utarbeidet av prosjektgruppen Historisk infrastruktur ved Lokalhistorisk institutt. Disse listene viser oss hvilke varer som gikk inn og ut av norske havner og dermed også hva folk kjøpte og solgte til utlandet. Listene, gjenstander og fakturaen fra 1756 gir oss et innblikk i hvordan 1700-tallet kunne oppleves for en person som levde på den tiden.

Uavhengig av pandemien har vi noe endrede åpningstider for bygdetunet.
De nye åpningstidene er:
Lørdager og søndager fra kl 10:00-16:00 fra 16. juni t.o.m 30 august. 

Velkommen til store og små!