Hopp til hovedinnhold

Er du på jakt etter en spennende og meningsfylt jobb for norsk natur?

De Autoriserte Besøkssentre våtmark i Norge søker prosjektmedarbeidere i 50% stilling i en 3-års periode.

  • 1/1

Stillingen er tilknyttet prosjektet Våtmarksløftet finansiert gjennom Sparebankstiftelsen DNB. Målet er å utvikle systemer og metoder for å gi barn og unge mer kunnskap om hvor viktig våtmark er og gi dem glede ved naturopplevelser i våtmark. Vi tror at barn som blir glad i natur blir gode ambassadører for en god naturforvaltning i fremtiden.

Prosjektet vil foregå i et nasjonalt team hvor den enkelte prosjektmedarbeider er lokalisert ved et autorisert Besøkssenter Våtmark. Prosjektet vil jobbe med delprosjekter i mange ulike retninger; teknikker for naturveiledning i felt, digitale læringssystemer, undervisningsopplegg i skoler og barnehager mm.

Mer informasjon om det enkelte arbeidsstedet og hvor søknad sendes finner du i linkene under: