<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tema i 2022

I løpet av 2022 vil det være 6 ulike tema på Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Du kan lære mer om det aktuelle temaet ved å se en selvgående bildepresentasjon på skjermen i kafeen. Hver måned henges det også ut en ny natursti på Blikomøya tilknyttet tema. Fasit finner du i kassa utenfor besøkssenterets hovedinngang.

Vinterfugler_ystein_Sbye_nett.jpg (Foto/Photo)

Januar og februar - Vinterfugler


Hvilke fugler er det som blir igjen om vinteren? Kanskje du har sett noen av dem selv? Vet du hvilke som blir igjen her i Nordre Øyeren? 

Familieaktivitet:Tegn en vinterfugl

Foto av en flokk med grågås (Foto/Photo)

Mars og april - Fugletrekkets farer

Når fuglene trekker er det ikke noen enkel reise de begir seg ut på. Det kan være energikrevende, veldig lange avstander og mange farer underveis. 

Familieaktivitet: Gjenkjenn trekkfuglene

06_Myromrade_Juri_T_CC_BY2.0.jpg (Foto/Photo)

Mai og juni - Myr


Myra er et viktig område for dyr, fugler, insekter og oss mennesker. Visste du at den også funger som et karbonlager?

Familieaktivitet:Gjenkjenn trekkfuglene

Foto av en flokk med grågjess (Foto/Photo)

Juli og august - Våre viktigste våtmarker


Våtmarkene dekker ti prosent
av Norges areal, og er svært viktige for
mange planter og dyr.

Familiektivitet: Turbingo i kassa utenfor besøkssenterets hovedinngang

Bilde av to bevere som koser seg i vann (Foto/Photo)

September og oktober - Livet til beveren


Bli kjent med livet til beveren, hvordan bor den? Hva spiser den?  Og hvordan er den tilpasset et liv i og ved vann?

Familieaktivitet: Kamuflasjebingo

Foto av dunkjevle i vinterbakgrunn (Foto/Photo)

November og desember - Vinterliv


Hva skjer med dyrelivet om vinteren? Hvordan greier insekter, fugl og fisk å overleve i kulda?

Familieaktivitet: Naturkamp