<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tema i 2020

I løpet av 2020 vil det være 6 ulike tema på Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Du kan lære mer om det aktuelle temaet ved å se en selvgående bildepresentasjon på skjermen i kafeen.

Vinterfugler_ystein_Sbye_nett.jpg (Foto/Photo)

Januar og Februar - Vinterfugler


Hvilke fugler er det som blir igjen om vinteren? Kanskje du har sett noen av dem selv? Vet du hvilke som blir igjen her i Nordre Øyeren? 

Foto av en flokk med grågås (Foto/Photo)

Mars og April - Fugletrekkets farer


Når fuglene trekker er det ikke noen enkel reise de begir seg ut på. Det kan være energikrevende, veldig lange avstander og mange farer underveis. 

Humlene_er_bier_Myriam_Zilles_Pixabay.jpg (Foto/Photo)

Mai og Juni - Humlene er bier


Visste du at humler faktisk er bier? 

Foto av en flokk med grågjess (Foto/Photo)

Juli og August - Våre viktigste våtmarker


Når en våtmark er særdeles viktig kan den få status som Ramsar-område. Hva er egentlig det? Og hvor finner man slike områder?

Solitre_bier_Jurgen_Mangelsdorf_flickr.jpg (Foto/Photo)

September og Oktober - Villbiene våre


Vi har ulike typer bier og villbier spiller en viktig rolle i økosystemet vårt. Visste du at honningbier ikke er så bra for villbier?

Foto av dunkjevle i vinterbakgrunn (Foto/Photo)

November og Desember - Vinterliv


Hva skjer med dyrelivet om vinteren? Hvordan greier insekter, fugl og fisk å overleve i kulda?