<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vi søker:

Undervisningskonsulent ved MiA - 2,5 måneders engasjement

  • Foto av barn som ser i lupe
    1/1
    Ingrid Aas/MiA

MiA – Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentre. MiA er Akershus fylkes største kulturinstitusjon. Vår visjon er at vi skal stå for opplevelser som gi mening.


Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren er en del av MiA og er godkjent av Miljødirektoratet som autorisert besøkssenter.
Vi søker nå en dyktig medarbeider til et spennende miljø, med varierte arbeidsoppgaver innen naturformidling. Stillingen vil innebære mye undervisning, praktiske driftsoppgaver og spennende utviklingsarbeid knyttet til Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Engasjementet er i 100% stilling, og med tiltredelse i slutten av september og med varighet til 15. des.


Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

• Undervisning, informasjonsarbeid og naturveiledning for barnehager og skoleklasser (barneskole til vgs.)
• Driftsoppgaver knyttet til Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren
• Utviklingsarbeid på Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Krav til søker:

• Utdannelse innen relevant fagområde, minimum bachelor innen biologi eller naturveiledning, eller erfaring innen naturfag/biologi og undervisning
• Kjennskap til våtmark og artskunnskap generelt vil være en fordel

Egenskaper:

• God kommunikasjons- og formidlingsevne
• Ryddig og initiativrik
• Kunne jobbe selvstendig og i team
• Personlig egnethet blir tillagt vekt

Vi tilbyr:

• Interessante og varierte arbeidsoppgaver
• Fleksitid
• Godt arbeidsmiljø
• KLP pensjonsordning
• Tiltredelse i slutten av september, eller etter avtale
• Engasjement, 100 % stilling

MiA verdsetter mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.
Ettersom stillingen innebærer arbeid med barn og unge, kreves det framlagt politiattest for den kandidaten som får tilbud om stillingen.

Kontaktpersoner for stillingen:


Spørsmål om stillingen kan rettes til leder for Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren:

• Leder Trude Starholm på mobil 99 30 38 57 eller e-post ts@mia.no
• Undervisningsansvarlig Henning Flørenes på mobil 46430437 eller e-post hf@mia.no

Søknadsfrist 25. august 2019

Søknad med CV sendes på e-post til besokssentervatmark@mia.no

Merk e-post «Søknad Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren». Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for å avtale intervju.


Les mer om Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren:

Last ned stillingsutlysning som pdf