<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fugletur i Nordre Øyeren naturreservat

Sammen med BirdLife Oslo og Akershus

  • Foto av fugletårn Jørholmen (Foto/Photo)
    1/1
    Nyt utsikten fra fugletårnet. Trude Starholm/MiA

Nordre Øyeren naturreservat er en veldig viktig rasteplass for mange trekkfugler og det er registrert over 280 ulike fuglearter her. Dette er et av mange våtmarksområder som fuglene stopper innom på sitt trekk.

Bli med på fugletur til Jørholmen sammen med BirdLife Oslo og Akershus.

Hvor skjer arrangementet: