<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Anders Abbors fiskekonkurranse

Bli med på vår fiskekonkurranse og se hva som biter på stanga i Glomma.

  • Foto av en familie som står og fisker
    Ingrid Aas/MiA

Vi har markstenger til gratis utlån men ta gjerne med egne stenger ettersom vi ikke kan garantere ledig stang til alle som kommer. 

Gero Sportsfiske stiller med flotte premier. 

 Fiskekonkurransen er for barn og vi holder på fra kl. 12:00-15:00. Gero Sportsfiske hjelper til med å sette på maggot på kroken. Premieutdelingen er ved Besøkssenteret kl. 15:15. Gratis deltagelse!