<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Scenetak i bokhagen

Sparebankstiftelsen støtter oss med gave til tak over scenen i Bokhagen. 11.desember 2019 mottok vår museumsbestyrer Fredrikke Hegnar von Ubisch en sjekk på kr. 435.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB. Tusen takk!

  • 1/1


I 2006 fikk Asker museum kr. 400 000,- i støtte av Sparebankstiftelsen til Bokhageprosjektet. Midlene hjalp oss å realisere amfiet,, det
mest sentrale element for formidling av litteratur i museumshagen i dikter- og kunstnerdalen i Asker. Amfiet er en intim utescene med
et publikumsamfi til rundt 150 personer. Senere har vi fått på plass lyd- og lysanlegg og "tenkeboksen" som er det lille huset for
teknikk, garderobe og gode tanker. Det lille huset er en tilflyttet, enkel mellomkrigs hytte som det engang var mange av i Asker.
Amfiet brukes for formidling av eventyr og historie for skole- og barnehagebarn, til konserter, barnedåp og teater. Museet
samarbeider med andre: skoler, barnehager, kulturskolen, Asker kirke og frivillige organisasjoner. Rundt 8000 barn bruker amfiet
hvert år.

Denne gangen søkte vi om tak.
Bruken er væravhengig. Utøverne, instrumentene og teknisk utstyr må beskyttes ved nedbør. 

Bruken av amfiet kan økes betraktelig med et tak (ordtak) over scenen.. Med en type drenert "gulv" eller dekken vil bruken bli enda
mer væruavhengig. Med dette på plass vil vi kunne planlegge utearrangement uten værforbehold og vil kunne påregne ukentlig bruk i
sommerhalvåret.
Vi ønsker å investere i et flyttbart scenetak av seilduk, med et aluminium-skjelett som festes i grunnen. Seilduken dekoreres med
ordspill. Gulvet lages av naturskifer på pukk med gress mellom hellene.

Med scenegulvet og scenetaket får vi alle full uttelling og utnyttelse av amfiet.

Gleder oss til å ta fatt på dette til våren 2020.