<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Se flisene fyker på Sem sag

Velkommen til Sagdag søndag 6.juni 2021, kl 12.00-15.00

Vi kjører igang den gamle vanndrevne Semsaga! Opplev gammel industrihistorie fra den gang det ikke bare var å trykke på en knapp.

Sem sag, høvleriet og Albert Seheims verksted ligger ved Askerelva på Sem. Verkstedet har fått nytt vannhjul, så her kan du se flere av de hjemmelagde maskinene i drift. 

Fri entrè

Arr: Asker Museums Venner, v/Sagkameratene.