<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Se flisene fyker på Sem sag

Velkommen til Sagdag søndag 29.mai 2022, kl. 12 - 15

SE FLISENE FYKER PÅ SEM SAG!

Vi kjører i gang den gamle vanndrevne Sem saga! Opplev gammel industrihistorie fra den gang det ikke bare var å trykke på en knapp.

På Albert Seheims ski og hjulmakerverksted, vis á vis saga, finner du  du verkstedet med de selvgjorte maskinene til Seheim. Seheim er Askers svar på Reodor Felgen.

Spikking av barkebåter.

Saga er et godt egnet matpakkested; så matpakke og termos anbefales.  

Semsveien 141. Sem i Asker Fri entré.

Arr: Asker Museums Venner, v/Sagkameratene og Asker museum.