<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Revykunstneren Lalla Carlsen: Min bestemor på stjernehimmelen

Datterdatter Vibeke Lalla Sæther forteller om sin bestemor. Det blir gode historier og revyviser på programmet denne kvelden.

  • 1/2
  • 2/2

Lalla Carlsen og Ut i solen-stua

Inga Bjørnsons turer for gamle fra Oslo til Ut i solen-stua på Asker museum var populære. De gamle skulle spise god mat og bli underholdt. Den kjente revykunstner Lalla Carlsen  bidro med revyviser sammen med sin mann pianist og komponist Carsten Carlsen helt gratis. Lalla Carlsen var også kunstnerisk leder  for Ut i solen-organisasjonen sin kulturprogram-komité. Datterdatteren, Vibeke Lalla Sæther, husker at hun var sammen med besteforeldrene til Ut i solen-stua og har noen  barndomsminner fra besøket som hun vil dele med oss. Vibeke vil også fortelle om revykunstneren Lalla Carlsen, "Min bestemor på stjernehimmelen."   Det blir revyviser,  Gunnar Sæther spiller piano. 

Vibeke Sæther er utdannet førskolelærer, har utdannelse fra Musikkonservatoriet i Oslo, har studert sceneregi og har journalistutdannelse fra NRK. Hun er mest kjent som kjær programleder i NRK for barneprogrammene Lekestue, Labbetuss, Rosa Mirabella og Min Verden.

Vibeke Sæther – Wikipedia

Det blir gode historier og revyviser på programmet denne kvelden.

Fri entré og Asker Museums Venner spanderer kaffe og bløtkake denne kvelden i anledning sitt 60 års jubileum.  Hjertelig velkommen til den flotte gildestua!  

Påmelding innen fredag 11.november.

Kort historie om Ut i solen-stua

Ut i solen-stua ble satt opp av Tilla og Otto Valstad i 1930 med tilhugget tømmer fra Østre Gausdal. Fra 1932 ble stua brukt av Asker Husflidslag som Tilla var styremedlem i, og stua har blitt brukt flittig siden den tid til både vev- og spinnekurs. De første årene ble stua også brukt som feriested for skolebarna ved Vaterland skole i Oslo, der Tilla jobbet. Formålet med byggingen av stua var nettopp at barna fra Vaterland skulle få et fint sted og reise til om sommeren. 

I 1932, etter at skolen ble nedlagt, var det ikke lenger aktuelt med ferie for skolebarna, og stua ble gitt til "Ut i solen" ved Inga Bjørnson i 1935 - derav navnet Ut i solen-stua. 

Etter Bjørnsons død i 1952 ble stua brukt til litt diverse: den ble brukt som møtested for speidertroppen Asker 1 i 1980-årene og frem til 2017 har Asker Husflidslag hatt sine møter der. Fra 1990 har stua vært knyttet til Asker museum og takket være støtte og innsats fra styret ble stua pusset opp og klar for utleie og full bruk våren 2018.