<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kunstnerblikk på Asker

En uavhengig salongutstilling

  •  (Foto/Photo)

«Det sies at eiketrær bruker 500 år på å vokse og like lang tid på å dø. Dette bringer meg til tanker om røtter – røtter til de eldgamle eiketrærne og tiden som går – våre røtter og våre liv – treets liv og livet i treet».

Slik beskriver kunstner Hilde Husby sitt verk «Røtter» som pryder katalogens forside. Hilde Husby har hentet inspirasjon fra de gamle eiketrærne ved Tveiter gård ved Semsvannet. Selv kan du tolke motivet og assosiere som du vil. Vi på Asker museum så askekaller i ny drakt i samspill med hele halvøya, røttene våre, historien vår og bygdenes historie.

Asker tiltrekker seg kunstnere

Asker har tiltrukket seg kunstnere lenge. Toget gjorde de eksotiske områdene vest for Kristiania tilgjengelig fra slutten av 1800-tallet. Det samme skjedde i Paris hvor kunstnere inntok forstedene på dagsturer med toget, malte «det nye hurtige livet» ute, i lyse pasteller med raske malerstrøk. Impresjonistenes radikale grep finner veien til flere norske kunstnere, om enn ofte i en mer dempet form.

På hele Asker halvøya slo kunstnerne seg ned, permanent eller for kortere opphold. Mange malte også landskapsbilder ute. Friluftsmaleri var nytt og populært. I Kunstnerdalen på Hvalstad, i kretsen rundt høvdingen Otto Valstad og hans Tilla på eventyrstedet Øvre Valstad, var Andreas Singdahlsen, Gustav Wentzel, Harriet Backer, Jo Visdal, Mimi Falsen og Anne Grimdalen for å nevne noen.  Holmsbumalerne med Oluf Wold Thorne, Henrik Sørensen og Thorvald Erichsen i spissen etablerte kunstnerkolonien på Støa i Holmsbu. Andre kom på korte besøk, som Harald Sohlberg. Men hans intense og vakre lille maleri «Hvalsbakken» forteller om en maler som lot seg påvirke av omgivelsene. Selv Edvard Munch malte i Asker i sin ungdom!

De gamle mestre i skjønn forening med dagens mestre

Vi er glade for å vise dere landskapsbilder fra kommunen vår malt av flere av de gamle mestere. Verkene har vi dels lånt inn fra privatpersoner, fra Asker kommunes rådhus og bibliotek. Ytterligere kunstverk er hentet fra Asker museums egen samling. De gamle mestre danner bakteppet for frodigheten vi ser hos dagens kunstnere og som vi har gleden av å vise rundt 60 verk fra. Disse kunstnerne har fått en bestilling:

Gi oss ett kunstverk som er, eller er inspirert av, et landskapsmotiv i Asker. Motivet kan være konkret, abstrakt, symbolsk, formidle en opplevelse eller en historie fra Asker. Alle kunstuttrykk ble ønsket velkommen.

Invitasjonen ble sendt til alle medlemmer av Asker Bildende Kunstnere, da organisasjonen var tidlig ute med å samle medlemmer fra både gamle Røyken, Hurum og Asker i forbindelse med kommunesammenslåingen. Responsen har vært overveldende!  Vi har også invitert inn kunstnere som vi tidligere har samarbeidet med og andre vi har kommet over og som har vekket vår interesse. Slik sett er det helt sikkert kunstnere der ute som burde ha vært representert og som har gått under vår radar. Vi ber om forståelse for dette.

En uavhengig salongutstilling

Som den uavhengige salong (Salon des Indépendants), etablert i Paris i 1884, har vi ikke juryert og kommer ikke til å dele ut priser. Det er en frodig utstilling. Det er stort spenn i form, stil, farger, teknikk og kvaliteter. Noen store bilder er det blitt selv om vi av plass hensyn har bedt om mindre. Som i tidligere tiders utstillinger og salonger har vi «tapetsert» veggene.

De fleste kunstverk av nålevende kunstnere er til salgs.

Hvorfor setter Asker museum opp utstillingen «Kunstnerblikk på Asker»?

På samme måte som med utstillingen som nå går ned, arkitekturutstillingen «Her skal vi bygge og her skal vi bo», ønsker vi å bidra til økt nysgjerrighet for, forankring og kjennskap til og stolthet over den nye flotte kommunen vår, Asker. Vi ønsker å vise dere Asker sett med kunstnernes øyne.  Vi ønsker at publikum skal se og bli nysgjerrige på å identifisere motivene eller inspirasjonen. Kanskje dere kjenner dere igjen? Kunstnerne har skrevet egne tekster om verkene. Disse er gjengitt i katalogen. De små historiene gir ofte en dypere klang og mening til verket. Du kan lytte til denne, eller skape din egen historie.  

Kunstpausen – se hvor i Asker kunstneren har hentet sin inspirasjon.

Vi ønsker også å trigge utforskertrangen og «ut på tur-gleden»! Slik vokst idéen om «Kunstpausene» frem. Utstillingen skal vekke alle sanser. Du kan se, forstå, nyte, undre - og gå - til det stedet inspirasjonen kom til kunstneren. Flere kunstnere kan ganske nøyaktig stedfeste hvor det skjedde. Vi «serverer» deg derfor ti turer du kan plukke fra med utgangspunkt i like mange av utstillingens kunstverk, i hele Asker: Kyststien ved Hyggen, Rundtur Vakås, Kyststien ved Holmsbu, Rundtur Husmannsplasser i Vestmarka, Drengsrud kultursti, Rundtur Hvalstad, Oldtidsleden og Pilegrimsveien i Røyken sentrum, geologisk «sentrumsrunde» i Slemmestad, historisk vandring i fotsporene til kunstneren Erik Petri i Filtvet og naturreservatet Sandbukta-Østnestangen. Her skal du kunne se hvor ti kunstverk ble til. For å fange stedet har vi satt opp billedrammer der ute i naturen hvor du selv kan leve deg inn i motivet. De aktuelle verkene er markert med «Kunstpause» i katalogen.

Tusen takk!

Praktikant på Asker museum Christine Daae har vært ansvarlig for utstillingen, og hun har gjort en formidabel jobb! Konservator og kunsthistoriker Randi Horgen har vært hennes gode støttespiller og hjelper i arbeidet med utstillingen «Kunstnerblikk på Asker». Det gode samarbeidet med Asker Bildende Kunstnere og kunstnerne, positive utlånere, samt frivillige, ansatte og engasjerte ved museet: Jon Grundseth, Randi G. Malm, Anne Sofie Breistein, Liv Karin Krogstad, Magne Nesheim, Arvid Veisdal, Gitte Mølkjær, Mina Fossum og Ulf Benterud har gjort utstillingen «Kunstnerblikk på Asker» mulig. Tusen takk til hver og en!

God utstilling og god tur!

Fredrikke Hegnar von Ubisch

museumsbestyrer