<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Opplev den gamle skolestua

Ta søndagsturen innom Jansløkka skolemuseum, søndag 19.april kl.12.00 -15.00

  • 1/3
    Foto: Tordis Ødbehr
  • 2/3
  • 3/3

Søndag 19. april , holder den tidligere lærerinnen; Anne Joronn Sætre, den gamle skolestua på Jansløkka åpen for besøk, og hun vil fortelle om hvordan det var på Jansløkka i gamle dager.

Den gamle skolestua, idag også kalt Jansløkka Skolemuseum ble etablert i 1989 i det eldste klasserommet i skolebygningen på Jansløkka skole fra 1844 - Askers eldste skolebygning. Ildsjelen bak innsamlingen og bevaringen av rikt skolehistorisk materiale fra Asker var Hans Aarhus (1922–2002), som var lærer ved skolen i 22 år. Han trålte bygda rundt og fikk bygd opp et imponerende gammelt skolemiljø. Jansløkka Skolemuseum er en avdeling av Asker museum.