<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Opplev den gamle skolestua

 • Anne_Joronn_Stre.jpg
  1/3
  Foto: Tordis Ødbehr
 • Janslkka_gamle_skole.jpg
  2/3
 • Janslkka_interirdetaljer_1.jpg
  3/3

Jansløkka Skolemuseum,  i Asker også kalt «Den gamle skolestua», ble etablert i 1989 i det eldste klasserommet i skolebygningen på Jansløkka skole fra 1844. Ildsjelen bak innsamlingen og bevaringen av rikt skolehistorisk materiale fra Asker var Hans Aarhus (1922–2002), som var lærer ved skolen i 22 år. Han trålte bygda rundt og fikk bygd opp et imponerende gammelt skolemiljø. Jansløkka Skolemuseum er en avdeling av Asker museum. 

Den tidligere lærer Anne Joronn Sætre holder denne dagen den gamle skolestua åpen og kan fortelle om hvordan det var på Jansløkka i gamle dager.