<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Askerkretsen

Under mottoet "Vårt Asker?" inviterer Asker bibliotek, Asker museum og historielag i Asker til en arrangementsrekke for å bygge opp under en ny Asker tilhørighet.

Første ut: Foredrag med Alfred Fidjestøl om Askerkretsen

Dette arrangementet må vi dessverre flytte til ny dato. Kommer tilbake når vi vet!

  •  (Foto/Photo)

Alfred Fidjestøl forteller fra boken sin "Frå Asker til Eden". Velkommen til en spennende time om Askerkretsen som holdt til her på Hvalstad, og besøk kunstnerhjemmene til Tilla og Otto Valstad og Arne og Hulda Garborg.

I boka "Frå Asker til Eden, Historia om Askerkretsen 1897-1924" forteller Fidjestøl om den såkalla Askerkretsen rundt Arne og Hulda Garborg og Marta og Rasmus Steinsvik på Labråten i Hvalstad i Asker. Andre medlemmer i Askerkretsen var Karen og Ivar Mortensson, Tilla og Otto Valstad, Kristofer Uppdal, Rasmus Løland, Olav Nygard og Steinar Schjøtt. Dette lille mijløet som knytter seg til perioden Arne Garborg bodde på Labråten var ein kulturpolitisk maktfaktor som har vore med å endre og påverke korleis Noreg ser ut den dag i dag. 

Det bygde opp den riksdekkande landsmålsavisa Den 17de Mai, det alternative nasjonalteatret Det Norske Teatret, ein reetablert folkedans- og bunadstradisjon og sette i verk ei rad større omsetjingsprosjekt, frå Homer til Holberg. Dei arbeidde med å gjere det norske folket meir heime i sitt eige land, samstundes som dei etter opprivande oppvekstar og vaksenliv freista å etablere personlege heimar for seg sjølve og familiane sine. Berre kilometer unna den parallelle Lysakerkretsen, omkring mannsidolet og polfararen Fridtjof Nansen, putla ein sjukeleg og hypokondrisk gjeng landsmålspionerar i åkeren, og freista å omskape ein konkret hage i Asker til ein Edens hage for det nye Noreg.

  •  (Foto/Photo)

Fri entré.

Påmelding til asker.museum@mia.no eller 66 79 00 11

Alfred Fidjestøl

  •  (Foto/Photo)
    Foto: Agnete Brun

Alfred Fidjestøl (f. 1973) er cand. philol. fra Universitetet i Oslo, og har utgitt  en rekke kritikerroste biografier og historieverk. I 2014 vant Fidjestøl Sult-prisen som den første sakprosaforfatter noen sinne. I 2017 ble han tildelt Språkrådets språkpris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Hans siste bok er en biografi om Egil "Drillo" Olsen : Mine kamper.

 

"Vårt Asker?"

  •  (Foto/Photo)

Tilhørighet skapes gjennom kunnskap og opplevelser knyttet til mennesker, historier, gjenstander og steder. For å bygge opp under å skape en ny Asker tilhørighet inviterer museer, historielag og Asker bibliotek til en arrangementsrekke under mottoet "Vårt Asker?" Vi bygger på historien og med  Askerkretsen i ny dimensjon. 

Målet for Askerkretsen var å skape tilhørighet. Hvordan kan Askerkretsen gi oss inspirasjon til å skape "Vårt Asker?" i dag?

Følg med her for flere arrangement.