(Foto/Photo)

Smakebiter fra MiA-prosjekter i 2019

 • Verkstedet. Et kompetanseverksted for bygningsvern og tradisjonshåndverk, med beliggenhet på Follo museum.
 • Arkitektkonkurranse for nytt museumsbygg på Fetsund. Et kombinert besøkssenter for våtmarksområdet Nordre Øyeren og et
  nasjonalt fløtingsmuseum.
 • Digital formidling for Roald Amundsens hjem. Utvikling av digitale formidlingskonsepter i samarbeid med byrået Glitch.
 • Nytt utstillingskonsept for Grinimuseet er ferdigstilt, og deler av utstillingen er ferdig bygget.
 • Omfattende rehabilitering av Gamle Hvam er igangsatt.
 • Skolehagesatsingen på Lørenskog museum er etablert som en vesentlig del av museumsdriften.
 • Nytt vognskjul bygget på Asker museum. Bygget fungerer som «åpent magasin» og formidlingsarena.
 • Påbegynt oppføring av bygninger fra politiets nye beredskapssenter på Taraldrud, ved Follo museum.
 • Brannsikring i form av et omfattende vanntåkeanlegg installert på Linderud Gård.
 • MiA Trainee startet opp. Et kvalifiseringsprogram for unge mellom 18 og 30 år.