<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

SOS for huseiere

Fra ødegård til ny vår. Et webinar for deg som skal sette istand et gammelt hus.

  •  (Foto/Photo)

Bli med på et spennnede webinar, hvor du som skal sette istand et gammelt hus får gode råd, inspirasjon og svar på det du lurer på.

Webinaret koster 200,-, og du får tilsendt lenke til Teams i forkant av webinaret.

Program:

  • 18.00-18.10: Velkomst, presentasjon av program og foredragsholdere v / Margret Lie Wessel, Akershus bygningsvernsenter
  • 18.10-18.30: Hvor skal jeg begynne, hva skal jeg ta vare på? SOS for huseiere v/ bygningsvernrådgiver Ole Jakob Holt, Akershus bygningsvernsenter
  • 18.30-18.40: Tid til spørsmål
  • 18.40-18.50: Kort pause
  • 18.50-19.20: Karin Axelsen og Christoffer Hønsen forteller om ødegården Delbekk som fikk en ny vår 
  • 19.20-19.30: Tid til spørsmål
  • 19.30-19.50: Gode råd om planlegging og gjennomføring av prosjekter ved Mathilde Sprovin, avdelingsleder for bygningsvern i  Fortidsminneforeningen  
  • 19.50-20.00: Evt. spørsmål og avslutning