<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Digitalt søknadsverksted

Få informasjon om ulike tilskuddsordninger for istandsetting av gamle bygninger og hvordan du kan skrive en god søknad.

 • (Foto/Photo)

I samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter , Kulturminnefondet og Viken kulturarv inviterer vi til digitalt søknadsverksted på Teams.


Program:

 • 18.00-18.10: Presentasjon av program og foredragsholdere
 • 18.10-18.40: Ulike tilskuddsordninger og hvordan lage en en god søknad v/ Ole Jakob Holt
 • 18.40-18.50: Spørsmål og svar
 • 18.50-19.00: Pause
 • 19.00-19.20: Kulturminnefondets tilskuddsordninger
 • 19.20-19.30: Spørsmål og svar
 • 19.30-19.50: Tilskuddsordninger i Viken
 • 19.50-20.00: Spørsmål og avslutning

Praktisk:

 • Lenke til Teams sendes i forkant av søknadsverkstedet
 • Gratis kurs