<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Søknadsverksted i Lunner

Har du en gammel bygning du ønsker å sette istand? Vet du at det finnes tilskuddsordninger til verneverdige hus?

Arrangementet er gratis, og krever påmelding av hensyn til smittevern.

  •  (Foto/Photo)

I samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter og Lunner kommune inviterer vi til søknadsverksted på NOILHUSET i Nordre Oppdalen .

Her får du informasjon om ulike tilskuddsordninger for istandsetting av gamle bygninger og hvordan skrive en god søknad.

Program

18:00–18:15: Velkomst, kort om bygningsvernsentrene i Viken v/ Linn Marie Krogsrud og Margret Lie Wessel

18:15–18:35: Arbeidet med kulturminneplanen i Lunner kommune v/ Eivinn Fjellhammer, planfaglig rådgiver

18:35–19:15: Ulike tilskuddsordninger, og hvordan skrive en god søknad v/ bygningsvernrådgiver Ole Jakob Holt

19:15–19:30: Pause med kringle

19:30–19:50: Tilskuddsordning til kulturminner i Viken fylkeskommune

19:50–20:30: Kulturminnefondets tilskuddsordning og hvordan lage søknad på nett

20:30–21:00: Individuelle råd til din søknad og prosjekt