<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Avlyst! Kurs for håndverkere: Fra skog til vegg 2020

Kurset er dessverre avlyst.

Hensikten med kursene er å følge materialene fra utvelgelse på rot via felling og bearbeiding til ferdig høvlede bord, klare til å festes på veggen. Underveis på alle samlingene blir materialkvaliteten vurdert, og sortering foregår kontinuerlig. 

Vi er så heldige å få med svært dyktige og erfarne instruktører til disse samlingene! Instruktør på den første samlingen er Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter på Hjerleid. Han er en skogens mann, lærebokforfatter, håndverker og tradisjonsformidler av beste sort. 

Jarle Hugstmyr, rådgiver på Norsk handverksinstitutt, besitter makeløs kunnskap om høvler, høvling, listverk og materialer, og er instruktør på den siste samlingen. 

Kursrekke:

Skogstur og saging 30. mars-2. april 2020

To dager i skogen og to dager på saga. Kurset starter i skogen for å se på vekstvariasjon, kvistsetting, stammeform m.m. Videre blir det saging med forskjellige skurmønstre, som marg- og yteparallell skjæring og vi skal skjære bord og boks. Før sagingen starter og underveis blir det en del barking. De ferdigsagde bordene skal vurderes og bruk bestemmes. Deretter blir de stikklagt og klargjort for tørking. Vi skal høvle disse materialene i september. 

  • Kl. 08-16 alle dager 
  • Sted: Kampåa sag, Ålandsvegen 615, 2170 Fenstad 
  • Kurslærer: Steinar Moldal og Per-Willy Færgestad 

Høvling 10.-12. september 2020 

3-dagers samling hvor materialene som felles i mars og sages i april skal høvles. Materialene er da ferdig naturlig tørket, og skal dimensjoneres og høvles med bruk av 4-5 forskjellige høvler for å komme fram til det ønskede ferdig profilerte kledningsbordet. 

  • Kl. 08-16 alle dager 
  • Sted: Akershus Bygningsvernsenter v/Follo Museum i Drøbak 
  • Kurslærer: Jarle Hugstmyr og Per-Willy Færgestad 

Praktisk informasjon:

Kursavgift: kr. 4 500,- for hele kursrekka. 

Gjennomføring: For å få fullt utbytte og maksimal forståelse for prosessene, er det påkrevd at deltagerne følger alle samlingene. 

Mat og drikke:  På samlingen i skogen blir det bålkaffe, men deltakerne må ha med egen mat. Vi sørger for kaffe og noe attåt. Husk kopp, termos med varm drikke, varme klær og sko. På samlingen på Follo museum i Drøbak blir det servert varm lunsj. Dette er inkludert i prisen. 

Bekledning: Kle dere godt! Ta med evt. ekstra ulltøy. Sitteunderlag. Gode støvler og gamasjer. Hansker. 

Verktøy: Skogsøks, barkespade, hørselvern, verneutstyr ved bruk av motorsag, bandmål, tømmerkritt, tommestokk og blyant, notatbok. 

Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å avlyse kurs.

Kontaktperson

Per-Willy_Frgestad_1.jpg

Per Willy Færgestad

Per Willy Færgestad

Seniorrådgiver, tømrermester og ingeniør. Fagansvarlig for håndverkerkurs. Avd. Follo