Hopp til hovedinnhold
 /

MiA - Museene i Akershus ved Akershus bygningsvernsenter, har gjennom flere år tilbudt rådgivning og befaring ut til eiere av verneverdige bygninger og anlegg i Akershus.

Flere hundre eiere har fått gratis befaring hjem, noe som har resultert i mange gode istandsettingsprosjekter, ny bruk av kulturminner, og minsket tap av verneverdige bygninger.

Nå blir tilbudet utvidet til eiere i tidligere Østfold også.

Viken fylkeskommune har satt av 120 000 kr til å utvide kapasiteten, og arbeidet med å organisere en rådgivningstjeneste er i gang.

I samarbeid med Østfoldmuseene og Viken fylkeskommune skal bygningsvernsenteret sørge for opplæring av en bygningsvernkonsulent fra Østfold tilknyttet senteret.

MiA - Akershus bygningsvernsenter har ingen myndighetsrolle, men gjennom god dialog med eierne ønsker de å bidra til økt kunnskap, istandsetting og ny bruk av verneverdige bygninger. Vi ser på skadebilder, kommer med forslag til løsninger, og informerer om tilskuddsordninger sier leder Margret Lie Wessel. Istandsetting bidrar også til en mer mijøvennlig bruk gjennom fokus på gjenbruk og kortreiste materialer, framfor riv og kast!

Bygningsvernsenteret jobber for at befaringene skal starte etter påske, og eiere av verneverdige bygninger og anlegg kan kontakte oss via hjemmesiden vår. Det forventes noe ventetid i disse koronatider, men det viktige er å ha en rådgivningstjeneste på plass for eiere i tidligere Østfold så raskt som mulig sier Wessel ved Akershus bygningsvernsenter.