Hopp til hovedinnhold

"Lov i låven"

Et seminar for gårdbrukere og saksbehandlere.

Obs! Seminaret er flyttet til Oslofjordmuseet.

 • 1/1

Har du en låve eller et annet hus på gården som står tomt, og som du ønsker å gjøre noe med? Har du lyst til å starte med «noe» i låven, men ikke vet hva som er lov? Lurer du på hvem du må forholde deg til og hvordan du lettere skal navigere i systemet?

Eller er du saksbehandleren på den andre siden av bordet? Lurer du på hvordan du kan legge forholdene til rette for bønder som ønsker å drive med ny næring på gården? Er du trygg på hvordan intensjonen i «Gården som ressurs» ivaretas i Plan og bygningsloven og annet lovverk?

Mange bønder som har forsøkt seg på ny bruk, etterlyser enklere retningslinjer for hva som er lov innenfor begrepet landbruksbasert næringsutvikling og Landbruk Pluss. 

Hvilke lover må man forholde seg til, hva er begrensningene og hva er mulighetene? Når må man søke om bruksendring og dispensasjon, når må man ha full søknad, og når må man lage en egen reguleringsplan? Hvilke andre instanser må kontaktes ved planer om ny næring på gården?

Tolkningene i kommunene er svært ulike.

Dette er problemstillinger seminaret «Lov i låven» ønsker å løfte fram.

Målet med seminaret er å få større forståelse og forutsigbarhet både for de som ønsker å starte med ny bruk og for saksbehandlere. 

Vi ønsker også å stimulere til et bedre samarbeid mellom gårdbrukere og forvaltningen når det gjelder å legge forholdene til rette for næringsutvikling, og gjøre bonden klar over hvilket lovverk de står overfor før de går i gang med prosjektet, som for eksempel Plan- og bygningsloven, Jordloven og Kulturminneloven.

Seminaret er sponset av Avdeling for distrikts- og regional næringsutvikling, Viken fylkeskommune.

Program:

 • 09.30-10.00: Registrering, kaffe/te og litt å bite i
 • 10.00-10.15: Velkommen ved Ole Jakob Holt og Margret Lie Wessel fra Akershus bygningsvernsenter. Kort om bakgrunn for seminaret og presentasjon av dagen.
 • 10.15-10.30: Introduksjon ved Geir Dalholt - avdelingsdirektør i Landbruks og matdepartementet. Han vil snakke om «Garden som ressurs» og ambisjoner for næringsutvikling i landbruket.
 • 10.30-10.50: Da jeg møtte «låve-veggen». Gyda Askestad og Simen Fossum deler sine erfaringer fra prosessen: Ny bruk av gamle bygninger på Syverstad gård.
 • 10.50-11.15: Vi deler erfaringer fra møter med bønder som har satt i stand eller ønsker å sette i stand en av bygningene på gården, og starte med ny bruk v/ Ole Jakob Holt og Margret Lie Wessel fra Akershus bygningsvernsenter.
 • 11.15.-11.30: Spørsmål
 • 11.30-12.30: Lunsj
 • 12.30-13.00: Lov i låven, et løsningsorientert samarbeid v/jordbruksforvalter Marit Torsrud Nerol, og Åsne Håheim Brattåker saksbehandlere, Utviklingsavdelinga, Ål kommune.
  • Aktuelle problemstillinger og erfaringer. Råd om samhandling mellom lovverket, eier og forvaltningen. Forslag til forbedringer og gode rutiner.
 • 13.00-13.10 - Spørsmål
 • 13.10-13.30 Bevaring eller riving? Fylkeskommunens rolle for å bidra til kompetanseheving og samarbeid mellom fylket, kommunen og eierne v/ rådgiver Camilla Plocinski Nilsen
 • 13.30-13.50: Statsforvalterens rolle. Hva gir lovverket av handlingsrom for ny bruk av landbruksbygninger? Vurdering av klagesaker i grenselandet Landbruk Pluss og forslag til endringer som sikrer bedre forståelse av regelverket v/ seksjonssjef Otto Galleberg
 • 13.50-14.00: Spørsmål
 • 14.00-14.10: Pause. Kaffe og frukt kan hentes på skjenken
 • 14.10-14.45: «Gå tilbake til start – et stigespill i låven» v/ Marit Torsrud Nerol og Margret Lie Wessel. Grupper består av både saksbehandlere og bønder.
  • Oppgaver: Hver gruppe løser en problemstilling. Lage forslag til forenklinger og forbedringer av dagens ordninger.
  • Mål: Jobbe med gode forslag til et løsningsorientert samarbeide.
 • 14.45-15.00: Oppsummering av dagen og løsningsforslagene. Veien videre v/ Ole Jakob Holt, Akershus bygningsvernsenter og Geir Dalholt, Landbruks- og Matdepartementet.

Arrangør: Akershus bygningsvernsenter / MiA - Museene i Akershus i samarbeid med Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Syverstad Gård.

 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3