<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Kursrekke for håndverkere 2020-21

Etter et vanskelig 2021 med Covid-19 er vi snart klare for påmelding til kursrekke 2022-23! 


Akershus bygningsvernsenter har som mål å bidra til kompetanseheving for håndverkere som arbeider med verneverdig bebyggelse.

Kursrekken består av sju samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. Det er ingen kursavgift.

Deltagerne vil bli bedre kvalifisert til å utføre istandsetting av eldre bebyggelse på antikvariske premisser. Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk og teknologi. 

Deltagerne vil jobbe praktisk med tradisjonelt verktøy og metodikk.

Kursplan (vi tar forbehold om eventuelle endringer i planen):

27.-29. august 2020​
STILHISTORIE OG TEKNOLOGI

Byggeskikk og verktøybruk. Befaringer, foredrag og praktisk håndverksteknikker.

Sted: Follo museum

Instruktører: Per-Willy Færgestad og Jarle Hugstmyr

17.-19. september 2020
BYGNINGSANALYSE

Hvordan lese et hus. Dokumentasjon og tilstandsvurdering.

Sted: mer informasjon om sted kommer

Instruktører: Ole Jakob Holt og Vegard Røhme

15.-17. oktober 2020
BINDINGSVERK

Bygging av uthus i tungt bindingsverk.

Sted: Follo museum

Instruktører: Robert Klumpp og Per-Willy Færgestad

21.-23. januar 2021
HØVELMAKING

Vi lager profilhøvler – fra trekloss til ferdig høvel. Til dette kurset er det en egenandel på ca. 1500 kr til materialer.

Sted: Rud videregående skole, Bærum

Instruktører: Jarle Hugstmyr og Per-Willy Færgestad

18.-20. februar 2021
RESTAURERING AV VINDUER

Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, trereparasjoner og overflatebehandling.

Sted: Rud videregående skole, Bærum

Instruktører: Håkon Gøthesen og Per-Willy Færgestad

6.-8. mai 2021
MUR OG PUSS

Muring med teglstein og kalkmørtel.

Mer informasjon om sted og instruktører kommer.

10.-12. juni 2021
MALING

Tilstandsvurdering, grunnarbeider, tilvirkning og påføring av komposisjons- og linoljemaling.

Mer informasjon om sted og instruktører kommer.

Alle kurs pågår mellom kl. 8 og 16. Det er ingen kursavgift ved deltagelse på kursrekken. 

Maksantall deltagere er 15 personer. Utøvende håndverkere vil bli prioritert.

Kontaktperson

Per-Willy_Frgestad_1.jpg. Foto/Photo

Per Willy Færgestad

Per Willy Færgestad

Seniorrådgiver, tømrermester og ingeniør. Fagansvarlig for håndverkerkurs. Avd. Follo